Especialistas en Ictus

 

Dr. August Corominas Macías

Cirujano vascular

Experto en:

 
 • Ictus
 • Varices
 • Arteriopatía periférica
 • Aneurisma
 

Dr. Hari Bhathal Guede

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Epilepsia
 • Cefalea
 • Dolor neuropático
 • Enfermedades degenerativas del sistema nervioso
 • Tumores de columna
 

Dr. Jordi González Menacho

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Cefalea
 • Toxina Botulínica (Botox)
 

Dra. Anna Morales Mateu

Rehabilitador

Experto en:

 
 • Ictus
 • Parálisis facial
 • Daño cerebral adquirido
 • Neurorehabilitación
 

Dra. Maria Teresa García López

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Alzheimer
 • Cefalea
 • Migrañas
 • Parkinson
 • Epilepsia
 

Dr. Javier Ruiz Martínez

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Demencia
 • Parkinson
 • Cefalea
 • Alteraciones de la marcha
 • Alzheimer
 

Dr. Jaime Masjuan Vallejo

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Demencia vascular
 • Patología vascular cerebral
 • Miastenia gravis
 

Dra. Alba Sierra Marcos

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Epilepsia
 • Alzheimer
 • Demencia
 • Cefalea
 

Dr.Prof. Rafael González Maldonado

Neurólogo

Experto en: