Especialistas en Arritmia

 
 • Arritmia
 • Cardiopatía isquémica
 • Hipertensión arterial
 • Angina de pecho
 • Cardiología pediátrica
 • Aneurisma
 

Dr. Fernando Cabrera Bueno

Cardiólogo

Experto en:

 
 • Arritmia
 • Síndrome de Marfan
 • Hipertensión arterial
 • Angina de pecho
 • Insuficiencia cardíaca
 • Cardiología deportiva
 

Dra. Olga Medina Moreno

Cardiólogo

Experto en:

 
 • Arritmia
 • Muerte súbita
 • Síncope
 • Cardiología deportiva
 • Reconocimiento médico deportivo
 

Dr. Jordi Pérez Rodón

Cardiólogo

Experto en:

 
 • Arritmia
 • Desfibrilador interno
 • Catéter
 • Extrasístole
 • Cardiología preventiva
 • Estudio electrofisiológico
 

Dr. Román Freixa Pamias

Cardiólogo

Experto en:

 
 • Arritmia
 • Angina de pecho
 • Cardiología deportiva
 • Insuficiencia cardíaca
 • Riesgo Cardiovascular
 • Fibrilación auricular
 

Dra. Miren Morillas Bueno

Cardiólogo

Experto en:

 
 • Arritmia
 • Hipertensión arterial
 • Colesterol
 • Angina de pecho
 • Insuficiencia cardíaca
 • Cardiología deportiva
 

Dr. Josep Lluís Mont Girbau

Cardiólogo

Experto en:

 
 • Arritmia
 • Catéter
 • Fibrilación auricular
 • Taquicardia supraventricular
 • Desfibrilador interno
 • Extrasístole
 

Dr. Pedro Casas Giménez

Cardiólogo

Experto en:

 
 • Arritmia
 • Hipertensión arterial
 • Cardiopatía isquémica
 • Insuficiencia cardíaca
 • Cardiología deportiva
 • Cardiología pediátrica