Especialistas en Faloplastia

 

Dr. Fernando Salas Cárdenas

Andrólogo

Experto en:

 
 • Faloplastia
 • Disfunción eréctil
 • Peyronie
 • Eyaculación precoz
 • Ondas de choque
 

Dr. Josvany Sánchez

Andrólogo

Experto en:

 
 • Fecundación in vitro (FIV)
 • Inseminación artificial
 • Infertilidad
 • Banco de óvulos
 

Dra. Susana Egozcue Vilarasau

Andrólogo

Experto en:

 
 • Infertilidad masculina
 • Meiosis
 • Biopsia testicular
 • Vasectomía
 • Disfunción eréctil
 

Dra. Mónica González

Andrólogo

Experto en:

 
 • Fecundación in vitro (FIV)
 • Inseminación artificial
 • Infertilidad
 • Banco de óvulos
 

Dr. Ion Madina Albisua

Andrólogo

Experto en:

 
 • Disfunción eréctil
 • Peyronie
 • Ondas de choque
 • Vasectomía sin bisturí
 • Eyaculación precoz
 • Circuncisión adultos
 

Dr. Mariano Rosselló Barbará

Andrólogo

Experto en:

 
 • Prótesis de pene
 • Disfunción eréctil
 • Vasovasostomía
 • Peyronie
 • Alargamiento de pene
 

Dr. Natalio Cruz Navarro

Andrólogo

Experto en:

 
 • Disfunción eréctil
 • Peyronie
 • Prótesis de pene
 • Infertilidad masculina
 • Alargamiento de pene
 • Vasectomía sin bisturí
 

Dra. Ana María Segura Paños

Andrólogo

Experto en:

 
 • Vasectomía sin bisturí
 • Vasectomía
 • Disfunción eréctil
 • Infertilidad masculina
 • Peyronie
 • Técnicas de reproducción asistida
 

Dr. Sergio Carlos Gómez Cisneros

Andrólogo

Experto en:

 
 • Infertilidad
 • Tratamientos andrológicos
 

Dr. Eduard Ruiz Castañé

Andrólogo

Experto en:

 
 • Varicocele
 • Infertilidad masculina
 • Peyronie
 • Vasovasostomía
 • Prótesis de pene
 • Disfunción eréctil