Especialistas en Neurología infantil

 

Dr. Javier Salas Puig

Neurólogo

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • Cefalea
 • Epilepsia
 • Trastornos del sueño
 • Trastornos neurológicos
 • Electroencefalograma
 

Dr. Jesús Eirís Puñal

Neurólogo

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • TDAH
 • Epilepsia
 • Autismo
 

Dr. Ignacio Málaga Diéguez

Neuropediatría

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • Autismo
 • TDAH
 • Epilepsia
 • Desarrollo cognitivo infantil
 • Migrañas
 

Dr. Pedro Villanueva Hernández

Neurólogo

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • Epilepsia
 • Electroencefalograma
 • Trastornos del sueño
 • Insomnio
 

Dra. Conchita Fernández Zurita

Neuropediatra

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • Autismo
 • Fracaso escolar
 • Epilepsia
 

Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández

Pediatra especializado en Neuropediatría

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • TDAH
 • Autismo
 • Trastorno de conducta
 • Fracaso escolar
 

Dr. Manuel Arias Gómez

Neurólogo

Experto en:

 
 • Enfermedad de Huntington
 • Demencia
 • Esclerosis múltiple
 • Cefalea
 • Ataxias
 

Dr. Christian Squittieri Rossetti

Pediatra

Experto en:

 
 • Vacunas
 • Problemas respiratorios
 • Neonatología
 • Lactancia Materna
 • Nefrología pediátrica
 

Dr. Jesús Arcaya Navarro

Neurólogo

Experto en:

 
 • Cefalea
 • Parkinson
 • Esclerosis múltiple
 • Vértigo
 • Pérdida de memoria
 • Toxina Botulínica (Botox)
 

Dr. Pedro De León Molinari

Pediatra

Experto en:

 
 • TDAH
 • Alimentación infantil
 • Lactancia Materna
 • Alergia infantil
 • Vacunas
 • Desarrollo infantil