Especialistas en Neurología infantil

 

Dr. Ignacio Málaga Diéguez

Neuropediatría

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • Autismo
 • TDAH
 • Epilepsia
 • Desarrollo cognitivo infantil
 • Migrañas
 

Dr. Pedro Villanueva Hernández

Neurólogo

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • Epilepsia
 • Electroencefalograma
 • Trastornos del sueño
 • Insomnio
 

Dr. Javier Salas Puig

Neurólogo

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • Cefalea
 • Epilepsia
 • Trastornos del sueño
 • Trastornos neurológicos
 • Electroencefalograma
 

Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández

Pediatra especializado en Neuropediatría

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • TDAH
 • Autismo
 • Trastorno de conducta
 • Fracaso escolar
 

Dr. Jesús Eirís Puñal

Neurólogo

Experto en:

 
 • Neurología infantil
 • TDAH
 • Epilepsia
 • Autismo
 

Dr. Andrés Cánovas Martínez

Neurólogo infantil

Experto en:

 
 • Parálisis cerebral infantil
 • Bebé prematuro
 • Autismo
 • Epilepsia
 • TDAH
 • Enfermedad de Huntington
 

Dr. Jesús Porta Etessam

Neurólogo

Experto en:

 
 • Cefalea
 • Vértigo
 • Mareos
 • Segunda opinión médica
 

Dra. Alba Sierra Marcos

Neurólogo

Experto en:

 
 • Epilepsia
 • Alzheimer
 • Demencia
 • Cefalea
 • Ictus
 

Dr. Jesús Arcaya Navarro

Neurólogo

Experto en:

 
 • Parkinson
 • Cefalea
 • Esclerosis múltiple
 • Vértigo
 • Pérdida de memoria
 • Toxina Botulínica (Botox)
 

Dr. José Antonio Molina Arjona

Neurólogo

Experto en:

 
 • Demencia
 • Dolor neuropático
 • Parkinson
 • Vértigo
 • Pérdida de memoria
 • Temblor esencial