Especialistas en Malnutrición

 

Dra. Patricia Gonçalves Cunha

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Endoscopia digestiva
 • Radiofrecuencia
 • Cápsula endoscópica
 • Balón intragástrico
 • Colonoscopia
 • Ecoendoscopia
 

Dr. Francisco Ruiz Carrillo

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Esofagitis
 • Disfagia
 • Colonoscopia
 • Gastroscopia
 

Dr. Marco Antonio Álvarez González

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Hepatitis
 • Endoscopia digestiva
 

Dr. Ramiro Durán Bermejo

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Cáncer de colon
 • Endoscopia digestiva
 • Hidroterapia de colon
 • Colonoscopia
 • Esófago de Barrett
 

Dr. Eduard Espinet Coll

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Polipectomía
 • Gastroscopia
 • Gastroenteritis
 • Cápsula endoscópica
 • Método POSE
 • Balón intragástrico
 

Dr. Antonio Martínez Gómez

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Pólipos
 • Polipectomía
 • Gastroscopia
 • Endoscopia digestiva
 • Colonoscopia
 • Biopsia
 

Dr. Mariano Gómez Rubio

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Hepatitis
 • Gastroscopia
 • Enfermedades hepáticas
 • Endoscopia digestiva
 • Ecografía abdominal
 

Dr. Josep Llach Vila

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Polipectomía
 • Cálculos biliares
 • Pancreatitis
 • Cápsula endoscópica
 • Obesidad
 • Balón intragástrico
 

Dr. Javier Pérez Jiménez

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Balón intragástrico
 • Colonoscopia
 • Reducción de estómago
 • Endoscopia digestiva
 • Obesidad
 • Gastroscopia
 

Dr. Francesc Balaguer

Aparato digestivo

Experto en:

 
 • Cáncer colorrectal
 • Pólipos en el colon
 • Pólipos
 • Cáncer de recto
 • Colonoscopia
 • Síndrome de Lynch