Especialistas en Magnetoencefalografía

 

Dra. Delia Rodríguez Prieto

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Electromiografía
 • Electroencefalograma
 • Epilepsia
 • Potenciales Evocados
 • Narcolepsia
 

Dr. Francisco Segundo González Sánchez-Ferro

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Polisomnografía
 • Electromiografía
 • Electroencefalograma
 • Potenciales Evocados
 • Apnea del sueño
 • Epilepsia nocturna
 

Dr. Daniel Zarza Luciañez

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Trastornos del sueño
 • Dolor pélvico
 • Epilepsia
 • Incontinencia urinaria
 

Dr. Francisco Martínez Pérez

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Neurofisiología Clínica
 • Dolor pélvico
 • Electroencefalograma
 • Trastornos del sueño
 

Dra. Teresa Lluch Sebastián

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Apnea del sueño
 • Estimulación magnética transcraneal
 • Vídeo-EEG
 • Electromiografía
 • Potenciales Evocados
 • Electrorretinografía
 

Dra. Renata María Egatz Wozniak

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Trastornos del sueño
 • Apnea del sueño
 • Insomnio
 • Narcolepsia
 • Síndrome de piernas inquietas
 

Dra. Paloma Villalobos López

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Electroencefalograma
 • Electromiografía
 • Potenciales Evocados
 • Neurofisiología Clínica
 • Polisomnografía
 

Dra. Sandra Giménez Badia

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Magnetoencefalografía
 • Trastornos del sueño
 

Dr. Emilio González García

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Trastornos del sueño
 • Electroencefalograma
 • Electromiografía
 • Potenciales Evocados
 

Dr. Pedro Chaparro Hernández

Neurofisiólogo

Experto en:

 
 • Electroencefalograma
 • Electromiografía
 • Potenciales Evocados