Cardiólogos especialistas en Ictus DKV Seguros

Doctores que aceptan DKV Seguros

 

Dr. August Corominas Macías

Cirujano vascular

Experto en:

 
 • Ictus
 • Varices
 • Arteriopatía periférica
 • Aneurisma
 

Dr. Rafael García de la Borbolla Fernández

Cirujano cardíaco

Experto en:

 
 • Ictus
 • Cirugía de aorta
 • Cirugía cardíaca mínimamente invasiva
 • Catéter
 • Stent
 • Insuficiencia cardíaca
 

Dra. Maria Teresa García López

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Parkinson
 • Epilepsia
 • Demencia
 • Alzheimer
 • Cefalea
 

Dr. Francisco Javier López-Trigo Picho

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Epilepsia
 • Dolor neuropático
 • Migrañas
 • Alzheimer
 • Parkinson
 

Dr. Jaime Masjuan Vallejo

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Demencia vascular
 • Patología vascular cerebral
 • Miastenia gravis
 

Dr. Eugenio Lecanda Garamendi

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Parkinson
 • Alzheimer
 • Epilepsia
 • Migrañas
 • Esclerosis múltiple
 

Dra. Alba Sierra Marcos

Neurólogo

Experto en:

 
 • Ictus
 • Epilepsia
 • Alzheimer
 • Demencia
 • Cefalea
 

Dra. María del Carmen Lema Devesa

Neurólogo

Experto en:

 
 • Esclerosis múltiple
 • Trastorno cognitivo
 • Cefalea
 • Ataxias
 • Trastorno de conducta
 

Dr. Antonio Martín Araguz

Neurólogo

Experto en:

 
 • Dolor neuropático
 • Migrañas
 • Cefalea
 • Alzheimer
 • Toxina Botulínica (Botox)
 

Dr. Josep María Soler Insa

Neurólogo

Experto en:

 
 • Cefalea
 • Demencia
 • Trastornos del movimiento
 • Parkinson
 • Esclerosis múltiple