Com superar una ruptura amorosa?

Escrito por: Neus Rossell Bancells
Publicado: | Actualizado: 17/01/2023
Editado por: Nerea Colomé Lamas

Una relació amorosa comporta la creació de vincles amb la parella que es van fent més forts a mesura que s’hi comparteixen experiències.

 

Quan la relació es trenca, el deixat entra en un estat de veritable dol i, tot i ser conscient que s’ha de superar i no s’ha de viure ancorat en el passat, la ment sovint domina de tal forma que s’obsessiona a reviure els moments importants amb l’ex i a dialogar amb ell, com si hi fos present.

 

ruptura-amorosa
La clau de superar la ruptura es perdonar i perdonar-se a un mateix

 

 

Per què s’hi pensa tant?

Curiosament, la pèrdua de la parella sol incrementar els sentiments d’amor intens. La por i la incertesa d’aquest vincle trencat produeixen en el cervell neurotransmissors similars a l’etapa inicial de l’amor romàntic.

 

En les exploracions mitjançant aparells de neuroimatge, es pot constatar que els centres de la recompensa de les parelles desesperades s’activen  quan pensen o veuen fotografies dels seus ex.

 

 

Per què costa tant oblidar?

En la trepidant societat en què vivim, sembla que tot ha de resoldre’s ràpid, que tot s’ha d’obtenir de manera immediata i tornar a ser feliços. Però, el nostre cervell, com quasi tot en la natura, ha de fer un procés que comporta temps per a poder fer el necessari dol.

 

És clar que els dols són dolorosos, però cal passar-hi, perquè si intentem tapar-lo i fer com si res, més endavant pot esdevenir un dol patològic, una depressió o, com diu Freud, la malenconia: “el dol és, per regla general, la reacció en front de la pèrdua d’una persona estimada o d’una abstracció que també és preuada com ara la pàtria, la llibertat, un ideal, etc. Enfront d’aquesta pèrdua, el subjecte, consternat i afligit, no pot fer més que apartar-se de qualsevol funció no relacionada amb la memòria de l’ésser estimat”.

 

Mentre estem en aquest procés de dol, com diu Freud, un dels aspectes més cridaners d’un procés de dol consisteix en la manera minuciosa que té la memòria de fragmentar els records que lliguen el subjecte a la persona perduda i, d’aquesta manera, qualsevol tasca que fem en el dia a dia ens pot recordar quan la fèiem amb l’ex. Aquesta mateixa fragmentació dels records serà el que farà possible el oblit gradual.

 

 

Triga molt a superar-se aquest malestar?

La tristesa alenteix el món intern i propicia que la persona afectada s’aturi a pensar. D’aquesta manera, es poden ordenar els sentiments i entendre per què hi són i no desapareixen. Quan s’assimilen i s’accepten, de mica en mica, se supera el dolor. El dol per una ruptura sol durar un any, encara que no és estrany que s’allargui fins als dos anys si no es rep ajuda terapèutica. Es molt recomanable, per tant, acudir a un especialista en Psicologia.

 

Estratègies per oblidar i poder passar pàgina:

 • En primer lloc, s’ha de tenir la voluntat d’oblidar i que la relació frustrada no es quedi interrompent el curs de la vida.
 • Evitar tot contacte amb l’ex. Si no hi cap més remei que veure’s perquè hi ha fills en comú o alguna altra situació que ho fa impossible, intentar que siguin les mínimes vegades i sense cap tipus de manifestació emocional.
 • També, cal desprendre’s de tot allò que la recordi. Al cervell emocional li costa distingir entre el que està pensant i el que està succeint. Per això, quan es pensa amb l’ex, el cervell reacciona com si estigués davant i, d’aquesta manera, el dol per la pèrdua es va reforçant. Cal connectar amb la realitat present cada vegada que es trobi pensant amb l’ex i intentar gaudir de la tasca que s’estigui fent en aquell moment.
 • Important: s’ha de saber perdonar a l’ex i perdonar-se a un mateix. I és que el patiment, la impotència i la vergonya que a vegades experimenta la persona deixada poden inclòs soscavar l’autoestima de tal forma que no es creuen ser prou acceptables per obtenir l’amor d’algú altre.

 


 

¿Cómo superar una ruptura amorosa?

Una relación amorosa comporta la creación de vínculos con la pareja que se van haciendo más fuertes a medida que se comparten experiencias.

 

Cuando la relación se rompe, el dejado entra en un estado de verdadero luto y, a pesar de ser consciente que se tiene que superar y no se tiene que vivir anclado en el pasado, la mente a menudo domina de tal forma que se obsesiona a revivir los momentos importantes con el ex y a dialogar con él, como si estuviera presente.

ruptura-amorosa
La clau de superar la ruptura es perdonar i perdonar-se a un mateix

 

 

¿Por qué se piensa tanto?

Curiosamente, la pérdida de la pareja suele incrementar los sentimientos de amor intenso. El miedo y la incertidumbre de este vínculo roto producen en el cerebro neurotransmisores similares en la etapa inicial del amor romántico.

 

En las exploraciones mediante aparatos de neuroimagen, se puede constatar que los centros de la recompensa de las parejas desesperadas se activan cuando piensan o ven fotografías de sus ex.

 

 

 

¿Por qué cuesta tanto olvidar?

En la trepidante sociedad en que vivimos, parece que todo tiene que resolverse rápido, que todo se tiene que obtener de manera inmediata y volver a ser felices. Pero, nuestro cerebro, como casi todo en la natura, tiene que hacer un proceso que comporta tiempo para poder hacer el necesario luto.

 

Está claro que los lutos son dolorosos, pero hay que pasar, porque si intentamos taparlo y hacer como si nada, más adelante puede acontecer un luto patológico, una depresión o, como dice Freud, la melancolía: “el luto es, por regla general, la reacción en frente de la pérdida de una persona querida o de una abstracción que también es preciada, como por ejemplo la patria, la libertad, un ideal, etc. Frente a esta pérdida, el sujeto, consternado y afligido, no puede hacer más que apartarse de cualquier función no relacionada con la memoria del ser querido”.

 

Mientras estamos en este proceso de luto, como dice Freud, uno de los aspectos más llamativos de un proceso de luto consiste en la manera minuciosa que tiene la memoria de fragmentar los recuerdos que ligan el sujeto a la persona perdida y, de este modo, cualquier tarea que basura en el día a día nos puede recordar cuando la hacíamos con el ex. Esta misma fragmentación de los recuerdos será la que hará posible el olvido gradual.

 

 

 

¿Tarda mucho a superarse este malestar?

La tristeza retarda el mundo interno y propicia que la persona afectada se pare a pensar. De este modo, se pueden ordenar los sentimientos y entender por qué están y no desaparecen. Cuando se asimilan y se aceptan, poco a poco, se supera el dolor.

El luto por una ruptura suele durar un año, aunque no es extraño que se alargue hasta los dos años si no se recibe ayuda terapéutica. Es muy recomendable, por lo tanto, acudir a un especialista en Psicología.

 

 

Estrategias para olvidar y poder pasar página:

 • En primer lugar, se tiene que tener la voluntad de olvidar y que la relación frustrada no se quede interrumpiendo el curso de la vida.
 • Evitar todo contacto con el ex. Si no cabe más remedio que verse porque hay hijos en común o alguna otra situación que lo hace imposible, intentar que sean las mínimas veces y sin ningún tipo de manifestación emocional.
 • También, hay que desprenderse de todo aquello que la recuerde. Al cerebro emocional le cuesta distinguir entre el que está pensando y el que está sucediendo. Por eso, cuando se piensa con el ex, el cerebro reacciona como si estuviera delante y, de este modo, el luto por la pérdida se va reforzando. Hay que conectar con la realidad presente cada vez que se encuentre pensando con el ex e intentar disfrutar de la tarea que se esté haciendo en aquel momento.
 • Importante: se tiene que saber perdonar al ex y perdonarse a un mismo. Y es que el sufrimiento, la impotencia y la vergüenza que a veces experimenta la persona dejada pueden incluso socavar la autoestima de tal forma que no se creen ser bastante aceptables para obtener el amor de alguien otro.

 

 

Por Neus Rossell Bancells
Psicología

La Sra. Rossell és una reconeguda especialista en Psicologia. Compta amb una àmplia experiència a la professió i formació, especialitzant-se en psicologia clínica i trastorns psicològics en infants, joves i adults. A més, té un postgrau en Neuropsicologia i demències per la Universitat Oberta de Catalunya i un diploma d'estudis avançats vinculat a l'àrea de personalitat, avaluació i tractament psicològic. Durant la seva carrera ha centrat el seu interès en els trastorns d'ansietat, pors i fòbies, trastorns de l'estat d'ànim i depressió, trastorns d'alimentació, de la son i insomni, baixa autoestima i inseguretat, dol, tristesa i habilitats socials.

Al llarg de la seva trajectòria ha combinat la part assistencial amb una activitat divulgativa, participant en jornades i publicacions en l'àmbit nacional. També ha estat professora de diversos cursos adreçats a psicòlegs i xerrades de l'àmbit de la psicologia.

Actualment, la Sra. Rossell treballa a GD - Gabinet Mèdic de Diagnosi i Tractament.


La Sra. Rossell es una reconocida especialista en Psicología. Cuenta con una amplia experiencia en la profesión y formación, especializándose en psicología clínica y trastornos psicológicos en niños, adolescentes y adultos. Además, tiene un posgrado en Neuropsicología y demencias por la Universitat Oberta de Catalunya y un diploma de estudios avanzados vinculado al área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. Durante su carrera ha centrado su interés en trastornos de ansiedad, miedos y fobias, trastornos del estado del ánimo y depresión, trastornos de alimentación, trastorno del sueño e insomnio, baja autoestima e inseguridad, duelo, tristeza y habilidades sociales.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la labor asistencial con una actividad divulgativa, participando en jornadas y publicaciones a nivel nacional. También ha sido profesora en diversos cursos dirigidos a psicólogos y charlas del ámbito de la psicología.

En la actualidad, la Sra. Rossell ejerce en GD - Gabinet Mèdic de Diagnosi i Tractament.

Ver perfil

Valoración general de sus pacientes


 • Tratamientos relacionados
 • Cambio de sexo
  Tratamiento psicológico
  Terapia de pareja
  Psicología infantil
  Neuropsicología
  Evaluación psicológica
  Histeria
  Trastornos psicóticos
  Trastornos alimenticios
  Psicofarmacología
  Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, para mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, así como analizar sus hábitos de navegación. El usuario tiene la posibilidad de configurar sus preferencias AQUI.